کارگروه حفاظت از کرکس‌ها - ایران

کارگروه تخصصی حفاظت از کرکس‌ها، به عنوان زیر مجموعه‌ای از موسسه پرنده‌شناسی طرلان و در ادامه حضور این موسسه در تدوین برنامه جهانی حفاظت از کرکس مصری و همچنین برنامه جهانی حفاظت کرکسهای آسیا، شکل گرفته است. هسته مرکزی این کارگروه متشکل از اعضای اصلی غیر دولتی و مشاورانی از بخش دولتی و غیردولتی است که می‌کوشند در سایه فعالیتهای تخصصی، همگام با دیگر کشورها در جهت حفاظت از گونه های کرکس در کشورمان گام بردارد.

 

ما چه می‌کنیم

آمار و گزارشات علمی نشان می‌دهد جمعیت کرکسها درجهان کاهش بی سابقه‌ای را تجربه می‌کند و ادامه حیات نسل یازده گونه از شانزده گونه کرکس موجود در آفریقا، آسیا و اروپا مستلزم توجه ویژه و حرکت موثر است.

با توجه به اهمیت این گروه از پرندگان، موسسات و مراجع بزرگی در جهان در جهت بهبود وضعیت کنونی و حفاظت بیشتر از کرکسها به فعالیت مشغولند. در کشور ما ایران تا کنون هیچ مرجعی آنچنان که باید بصورت تخصصی به بررسی و تلاش برای حفاظت از کرکسها نپرداخته است. کارگروه حفاظت از کرکسها در ایران می‌کوشد، با استفاده از فرصتها و ظرفیت‌های موجود، در جهت حفاظت از این مخلوقات مفید گام بردارد.

 

کمک به حفاظت

چه کسانی میتوانند به ما کمک کنند؟

همه علاقمندان و داوطلبان می‌توانند در کنار این کارگروه برای حفاظت از کرکس‌ها تلاش نمایند. اگر شما مایل به همکاری هستید، با هر مدرک، گرایش و یا تجربه‌ای یقینا می‌توانید ما را در این امر یاری نمایید.

کرکس‌های ایران

کرکس کوچک (مصری)

کرکس کوچک (مصری)

Egyptian vulture
Neophron percnopterus
ثبت مشاهدات

هما

هما

Bearded Vulture (Lammergeier)
Gypaetus barbatus
ثبت مشاهدات

دال سیاه

دال سیاه

Cinereous Vulture
Aegypius monachus
ثبت مشاهدات

دال پشت سفید

دال پشت سفید

White-rumped Vulture
Gyps bengalensis
ثبت مشاهدات

دال هیمالیایی

دال هیمالیایی

Himalayan Griffon
Gyps himalayensis
ثبت مشاهدات

 
 

 

© 2019 Tarlan Ornithological Society. All Rights Reserved.