دومین بیلبورد اطلاع رسانی در مورد کرکس کوچک جزیره قشم

دومین بیلبورد اطلاع رسانی در مورد کرکس کوچک جزیره قشم

 

نصب دومین بیلبورد اطلاع رسانی در خصوص کرکس کوچک بعنوان نماد پرندگان جزیره قشم گامی موثر در معرفی این گونه به بومیان و گردشگران جزیره است. موسسه طرلان از همراهی و همکاریهای دلسوزانه بخش مدیریت محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم صمیمانه سپاسگزار است.

 

 

 


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)