دومین بیلبورد اطلاع رسانی در مورد کرکس کوچک جزیره قشم

دومین بیلبورد اطلاع رسانی در مورد کرکس کوچک جزیره قشم

  نصب دومین بیلبورد اطلاع رسانی در خصوص کرکس کوچک بعنوان نماد پرندگان جزیره قشم گامی موثر در...

استقبال از عرضه آزمایشی عروسک کرکس کوچک

  "گردهمایی "میش مرغ در پناه حفاظت مشارکتی" با حضور نمایندگانی از دفتر  SGP...
کارگروه صنایع دستی پروژه کرکس کوچک جزیره قشم

کارگروه صنایع دستی پروژه کرکس کوچک جزیره قشم

توسعه پایدار به علت در نظر داشتن توامان ارتقا زندگی افراد و حفاظت از سرمایه های طبیعی، رویکردی...
صنایع دستی، معیشت و توسعه پایدار

صنایع دستی، معیشت و توسعه پایدار

نویسنده و گردآورنده: صونا احدیان مدیر کارگروه صنایع دستی پروژه حفاظت مشارکتی از کرکس کوچک -...
کرکس کوچک، نماد پرندگان جزیره قشم

کرکس کوچک، نماد پرندگان جزیره قشم

با حمایت‌های بی‌نظیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم و با هدف بهره‌برداری و حفاظت پایدار از...
کرکس کوچک نماد پرندگان جزیره قشم شد

کرکس کوچک نماد پرندگان جزیره قشم شد

قشم - ایرنا - عضو رسمی کارگروه تخصصی کرکس‌ ها در اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت گفت: با حمایت های بی...


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)