دال(کرکس) معمولی در ارتفاعات شیمبار رهاسازی شد

دال(کرکس) معمولی در ارتفاعات شیمبار رهاسازی شد

اوایل اردیبهشت 99، کرکس ناتوانی با ضعف شدید در شهر اندیمشک مشاهده میشود که بصورت سرگردان در میان ساختمانها در ارتفاعی پایین پرواز میکرده است. با همکاری انجمن دیدبان زاگرس اندیمشک و اداره محیط زیست پرنده پش از زنده گیری به باغ  وحش تحویل داده میشود. به علت عدم وجود امکانات کافی در باغ وحش، این پرنده با نظارت اداره محیط زیست به  آقای علیرضا افشون و آقای بخشنده  (دانشجوی دامپزشکی)، سپرده میشود تا کارهای درمانی برای آن انجام شود. کرکس خوش اقبال از باغ وحش به اهواز و سپس کلینیک منتقل و پس از بررسی های رادیولوژی، نمونه خون و براق و  ...  نهایتا با نظر متخصصان دامپزشک نتیجه به وجود تک یاخته های دهانی و کنه ها و انگلهای بسیار در سطح بدن منجر میشود که مسبب ضعف و بعضا عفونتهای مختلف در کرکس بوده است. پرنده تحت مراقبت دامپزشکی و تغذیه مناسب  پس از یکماه  سلامت عمومی خویش را بدست اورده و در ارتفاعات شیمبار رهاساری می شود.

کارگروه حفاظت ار کرکسهای ایران از انجمن دیدبان زاگرس اندیمشک و خصوصا جناب آقای علیرضا افشون به جهت اطلاع رسانی و ارسال خبر سپاسگزار است.


 

 


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)