روز جهانی پرندگان مهاجر مبارک باد

روز جهانی پرندگان مهاجر مبارک باد

تقریبا از سال ۲۰۰۶ میلادی، نهادهای حفاظتی جهان به این نتیجه رسیدند كه جهان برای حفاظت از پرندگان مهاجر نیازمند اطلاع‌رسانی عمومی است، چرا كه هیچ كشوری به تنهایی نمی‌تواند پرندگانی را كه از تعداد زیادی از كشورها گذر می‌كنند، حفظ كند و لذا همه كشورها باید در امر حفاظت مشاركت كنند تا این كار با موفقیت توام باشد. با حمایت كنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی (CMS) و همچنین تفاهمنامه حفاظت از كریدور مهاجرتی اوراسیا - آفریقا (AEWA) بود كه روز یازدهم ماه مه ‌به روز جهانی پرندگان مهاجر اختصاص یافت. گرامیداشت این روز از اروپا و سپس آسیا شروع شد و درنهایت امریكا نیز به این تفاهم پیوست؛ بدین صورت یك روز جهانی برای پرندگان مهاجر در تقویم ثبت شد. همچنین با توجه به تفاوت فصول در نیمكره شمالی و جنوبی روز دومی هم برای این مناسبت در نظر گرفته شد تا كشورها با توجه به موقعیت و شرایط‌شان بهترین روز را برگزینند.

 

شعار امسال: همچون پرنده بخوان، پرواز کن و اوج بگیر


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)