کارگروه حفاظت از کرکسها افتخار دارد آغاز برنامه خویش در جهت ارتقای حفاظت کرکس کوچک در جزیره قشم را با همکاری دفتر کمکهای کوچک زیست محیطی سازمان ملل متحد درایران، سازمان منطقه آزاد قشم و برخی دیگر از موسسات ملی و بین المللی به اطلاع دوستان و علاقمندان برساند. اخبار و اطلاعات این فعالیت از این پس در وبسایت کارگروه حفاظت از کرکسها www.vultures.ir و همچنین وبسایت موسسه طرلان www.ornithology.ir و صفحه اینستاگرام کارگروه کرکسها در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.